Mangfold i Arbeidslivet (MiA) er en privat ideell stiftelse med formål om å påvirke utviklingen av et mangfoldig arbeidsliv der alle skal være inkludert og få like muligheter uavhengig av etnisk, religiøs og kulturell bakgrunn, alder, kjønn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Vi har over 10 års erfaring med problemløsning, kreativ utforming og gjennomføring av endringstiltak ved multietniske arbeidsplasser i Norge.
 
MiA jobber med virksomheter både i offentlig og privat sektor. Våre tjenester rangerer over et vidt felt men har den fellesnevner at vi hjelper virksomheter å skape inkluderende og mangfoldige arbeidsplasser.
Mer om oss finner du her

Prosjekter
MiA arbeider med prosjekter som støtter stifterlsens idelle formål om inkludering i samfunn og arbeidsliv for alle, uansett bakgrunn.

Tjenester
Vi har erfaring med å jobbe med store og mellomstore bedrifter som søker en komparativ konkurransefordel gjennom mangfoldsutvikling og mangfoldsstrategi.

Konferanser og kurs
MiA tilbyr flere konferanser, kurs og seminarer som kan bedre forståelsen og utviklingen av et mangfoldig konkurransedyktig arbeidsstab.

Publikasjoner
Her finner du aktuelle bøker fra MiAs medarbeidere