Prosjekter

MiA arbeider med prosjekter som støtter opp under stiftelsens ideelle formål – inkludering i samfunn og arbeidsliv for alle, uansett bakgrunn.

Arbeidsmåte i prosjekter:
Vi legger vekt på å samarbeide på tvers, samt å ha en god involvering av målgruppene i våre prosjekter. Dette gir en bred medvirkning i alle faser av prosjektene. 

Bla prosjektene våre i disse kategoriene: