Internasjonale partnere

MiA har flere internasjonale samarbeidspartnere. Hvilke partnere vi samarbeider mest med, avhenger av de prosjektene vi er involvert i. MiA samarbeider både med sivilsamfunnsorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner, offentlige enheter og private virksomheter.

For tiden samarbeider vi mest med:

Organisasjonen 50+
Om et mentorprosjekt i Lisboa, Portugal, der formålet er å utnytte seniormentorers kompetanse for å støtte minoritetsungdom i videregående skole. Samarbeidet er inngått gjennom finansiering av EØS-midler prosjektet - "in social change" hvor MiA har inngått partnerskap med en portugisisk NGO RH 50+ Senior Executives association.

Organisation Lietvous 
En organisasjon som arbeider for funksjonshemmedes rettigheter i Litauen

Foreningen Nydansker 
MiAs søsterorganisasjon i Danmark.