Fagnorsk


Samarbeid med NAV Grünerløkka
Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet har samarbeidet med NAV Grünerløkka siden 2009. Dette samarbeidet har vært en del av NAV Grünerløkkas tiltak hvor Stiftelsen MiA har vært ansvarlig for å lage undervisningsplan og gjennomføre undervisningen, som skal være individuelt tilrettelagt for hver enkelt deltaker. Kursene som Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet tilbyr, legger vekt på å lære deltakere fagutrykk som brukes i de ulike yrkene og å formidle kunnskap om hvordan det norske arbeidslivet fungerer, samt hvikle krav som stilles til arbeidstakere. Målet med samarbeidet er å kvalifisere deltakere til å bestå språkprøvene, til å komme inn i arbeidslivet. 

Stiftelsen MiA holder BKA kurs for ansatte i Uniteam Gruppen
I 2015 inngikk Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet et samarbeid med Uniteam Gruppen i Oslo. Stiftelsen MiA har i samarbeid med Uniteam Gruppen fått tildelt midler fra VOX til gjennomføring av basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Kurs. Uniteam Gruppen er en internasjonal leverandør av containere og moddulløsninger, som har ansatte fra ulike deler av verden. Hensikten med kurset er å øke medarbeidernes kompetanse innenfor IKT og salg, samt norske lese- og skrive ferdigheter, og muntlige ferdigheter. Målet med kursene er at deltakerne skal bli motiverte og dyktiggjort til å bruke det norske språket mer aktivt, samtidig som de skal bli tryggere i deres kommunikasjon med kunder og andre medarbeidere.
Les mer om BKA-kurs i digital kompetanse for selgere

Stiftelsen MiA holder BKA kurs for Unicare Manglerudhjemmet
Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet samarbeider med Unicare Manglerudhjemmet om gjennomføring av BKA kurs for utvalgte ansatte på Manglerudhjemmet. Hensikten med kurset er å utvikle ansattes muntlige ferdigheter, samt lese- og skriveferdigheter. Kurset vil kunne bidra til at deltakerne utvikler sine språkferdigheter og mestrer ulike utfordringer på jobb. Vi håper at kurset vil bidra til å fremheve deltakernes faglige kompetanse og å motivere de til å lære mer. I tillegg til dette vil kurset kunne bidra til at deltakerne blir tryggere på seg selv når de skal kommunisere med brukere, pårørende eller andre medarbeidere. 

Grefsenhjemmet BKA Kurs 2014/2015
Kurset startet høsten 2014, og ble avsluttet i mars 2015. Det ble lagt opp til undervisingsbolker som passet både sykehjemmet og kurstilbyder. Kurset var på 40 timer før og etter jul.
Les mer


Samarbeid om fagligrettet språkopplæring og pedagogikk med Hero kompetanse.

Vår pedagogiske ansvarlige har i de siste fire årene samarbeidet med Hero kompetanse med kursplaner, veiledning av lærere og testing av språknivå i forhold til skriftlighet og muntlig kompetanse, med tanke på norskprøver og mestring i arbeidslivet. (tre ganger per deltaker i kursperioden deres) på alle kursene for Innvandrerkvinners kompetanse, IKK, i Oslo, Lillestrøm og i Sandvika. I de siste fire årene har vi bidratt i programmet «Innvandrerkvinners kompetanse med testing, kartlegging og veiledning av deltakere og lærergrupper. Denne kurstypen avsluttes forsommeren 2015.

Skreddersydde kurs i barnehagesektoren
Høsten 2007- desember 2009 arbeidet vi med opplæring i flere barnehager, samlet i to kjernebarnehager i bydel Stovner. Opplæringen rettet seg mot ansatte for bedring av fagligrettet språkkompetanse. På samme tid ble det gitt kurs i fadderopplæring og mellomlederkurs to halve dager for bedre oppfølging av kursdeltakerne. 

Kurs for hjemmebaserte tjenester fokus språktrening og kommunikasjon
I 2008 holdt vi kurs en dag i uka for ansatte i hjemmebaserte tjenester i bydel Stovner. Fokus var aktiv språktrening, grammatikk og kulturkoder.


Kompetanseutviklingsprogrammet (KUP)

Deltakelse og utvikling av prosjekt rettet mot norsk og fagopplæring av minoritetsspråklige ansatte og med en egen innretning på arbeidslederopplæring:
  • Rigness og KS
  • HMS (byggebransjen), Sanacoustic / Sogn vgs