Helse og ernæring


Muntlig kompetanseprosjekt i kost og ernæring på Grefsenhjemmet
Kompetanseutvikling omkring matpreferanser og norske mattradisjoner, næringsinnhold og praktisk matlaging. Kurset skulle:
  • Bidra til å styrke ansattes kompetanse om kosthold og ernæring.
  • Bidra til bedre helse og trivsel blant beboere gjennom gode tilbud med sunne småretter og  måltider.
  • Bidra til tips om gode samtaler med beboerne.
  • Gi faglig påfyll om matens innhold og ernæring.
  • Styrke kunnskap om aldring og matinntak.
  • Fremme samarbeid, trivsel og gode grep for beboerne.
Her får du se hvordan det gikk

Kurs for hjemmebaserte tjenester fokus ernæring rettet mot arbeid i andres hjem

I 2009 holdt vi kurs en dag i uka for ansatte i hjemmebaserte tjenester i bydel Stovner. Mange av de samme deltakerne fra språkkurset fortsatte et år til med fokus på ernæring og helse. Fokus var måltider og ernæring, og omsorg for beboere på ulike måter i tett samarbeid med fagpersoner i bydelen.

Safety food, Healthy life - A main goal for Europe (SAHEL)
Prosjektet ”SAHEL” er et europeisk utvekslingsprosjekt som vil fremme et godt kosthold og en sunn livsstil i Europa. Prosjektet tar særlig opp gode sider ved et tradisjonelt kosthold for landene rundt Middelhavet, men også flere aspekter ved valg av ingredienser, kostvaner, tilberedning og livsstil.
Les om SAHEL her

Came - Care for Minority Elders
Høsten 2009 hadde Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet, MiA, et kurs i kultursensitiv mat og matlagning rettet mot arbeid på for eksempel storkjøkken, sykehus, og eldreomsorg etc. på Etterstad videregående skole på komprimert løp for restaurant og matfag.
Mer om CAME og opplæringsverktøyene finner du her