Høringer

Høringsnotat Byrådsmøte 27.2.13. om Mangfoldets muligheter - om OXLO, Oslo Extra Large

Høringen understreker at kommunen må formidle til Staten at det er behov for høyere prioritering av norskopplæring for minoritetspråklige. Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet mener at styrking av fagnorskopplæring som er knyttet til arbeidslivet, kan medfører raskere og bedre integrering i arbeidslivet.