Referanser

Index Logo

Mangfold i Arbeidslivet (MiA) leverer kurs som tar hensyn til Grefsenhjemmets mål og deltagernes behov. Ved å bruke MiA unngår du kurs som er "standardpakker". Resultatet er en reell arbeidsrelatert læring. Kursdeltagerne føler seg sett av kurslederen og verdsatt av sykehjemmets ledelsen. 

Ingrid Blokhus
Fagsjef Grefsenhjemmet

humanef 
HumanEffect arbeider med organisasjonsatferd og endringsprosesser gjennom bedre utnytelse av kommunikasjon og mangfold i endringsledelse, komplekse salg og problemløsende team. Vårt samarbeid med Mangfold i Arbeidslivet (MiA) har blant annet omfattet:

1) Etablering og gjennomføring av kursserien "etterutdanning i mangfoldsledelse.
2) Undersøkelse av dynamikk, mankt, atferd mellom lånegivere og førstegangs lånetaker. 
3) Prosjektevaluering med utvikling av håndbok for "Ny-sjanse" prosjekter. 

Human Effect har særlig samarbeidet med Eli K Langset og opplever at hun og MiA kompletterer vår kompetanse med annerledes tenkning, nye perspektiver, forskjellig framtoning og til tider ulikt verdigrunnlag. Vårt kompetansemangfold har styrket leveransene og ildnet opp engasjement i samarbeidsprosessen. Begge parter har vokst på å bli utfordret, og vi gjentar gjerne suksessen igjen. 

nav logo MTMwMjI2ODQ5ODE0MTI0NjE0Mj.jpg 130x82
Nav Grünerløkka

Samarbeidet mellom MiA og NAV Grünerløkka

NAV Grünerløkka etablerte i 2012 et samarbeid med Stiftelsen "Mangfold i Arbeidslivet", som har vært et tiltak og et tilbud om arbeidsrettet norskundervisning for våre brukere. Undervisningen har foregått både i grupper og individuelt, hvor deltakerne har hatt ulike språknivå deltakerne ligger på, og på denne måten forberedt dem til språkprøver. MiA har vært svært fleksibel og samarbeidet godt om å tilpasse innholdet i undervisningen etter behov, gjennom gruppearbeid og individuelle arbeidsoppgaver. 

Med et fokus på språkprøver, økt kunnskap om arbeidslivet og samfunnsopplæring, opplever NAV Grünerløkka å ha fått gode resultater for våre brukere. Dette ved at de enten har bestått språkprøver og kommet ut i arbeid / økt sine jobbmuligheter, forbedret seg i å forstå / snakke arbeidslivets norsk, forberedt og klart å nyttiggjøre seg andre arbeidsrettede tiltak bedre enn før. 

MiA har samarbeidet godt med tiltakets koordinator og deltakernes saksbehandlere, og holdt dem oppdatert gjennom ukentlige referater, lærerplaner og evalueringer. 

Marit Fossum                                                   Lale Guney
Leder                                                               Koordinator/veileder
Nedenfor finner du noen av våre utvalgte referansekunder.


bffffj

bffffj

bffffj

bffffj