Konferanser / kurs


Endringsledelse
Ettersom Norge utvikler seg mot et multietnisk samfunn har målsettingen om å promotere mangfold i arbeidsstyrken gått fra å være offentlig politikk til å bli en strategisk nødvendighet for konkurransedyktig forretningsvirksomhet. I MiAs lederskapsseminarer lærer ledere og HR-personalet hvordan man utvikler mangfold til en konkurransefordel. Gjennom en kombinasjon av seminarer og workshops skaper Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet bevissthet rundt mangfold som en aktivi stratergi for å øke bedrifters lønnsomhet. 
Les merKommunikasjonskurs
Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet tilbyr kurs for ledere og ansatte som ønsker å bli bedre i å kommunisere på flerkulturelle arbeidsplasser. Kurset går over 2 dager i 3 timer. Ved hjelp av et opplegg utviklet over flere år og ut fra erfaringer opparbeidet oss gjennom mange prosjekter og oppdrag, tar vi oppgjør med myter, og finner strategier og teknikker for å gjøre hverdagen på jobben mer effektiv og positiv for ansatte og ledere. 

Ta kontakt med eli@mangfold.no for mer informasjon.

Konferanser / Kurs.
Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet og HR Norge tilbyr konferanser og seminarer som tar sikte på rekruttering og kompetanseutvikling for bedrifter. Vår kjennskap til markedet og utviklingen av en mangfoldig arbeidsstab som gir et produktivt og stabilt arbeidsmiljø gir din bedrift den tillit og trygghet bare MiA kan levere.

Ta kontakt med eli@mangfold.no for mer informasjon.

Seminarer og Worskshops
Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet tilbyr seminarer og workshops innenfor følgende temaer: 

  • Benchmarking for mangfold
  • Ledelse av mangfoldsprosjekter
  • Konfliktløsning
  • Change Management
  • Språk- og fagopplæring
  • Markedsføring av mangfoldsutvikling

Ta kontakt med eli@mangfold.no for mer informasjon.