Helse og ernæring


Mat og måltider i eldreomsorg og på institusjon innrettet mot nye brukergrupper
Opplæringen er rettet mot mellomledere, ansvarlige for matinnkjøp og tilberedning, postkjøkkenansvarlige og andre som er ansvarlige for produksjon på postkjøkken, større og mindre måltider.
Les om kurset her

Kurstilbud
 for helsepersonell og prosjektledere
Trenger du oppgradering i kulturkunnskaper for å arbeide bedre med innvandrere og flyktninger?

1. Migrasjon
2. Kosthold og helse
3. Endringer ved migrasjonen
4. Religionens innvirkning på kosthold og helse
5. Mattabuer
6. ”Varm og kald mat”
7. Endringsmetodikk

Ta kontakt med gunnhild@mangfold.no, for mer informasjon