Konferanser og kurs

Introduksjon
Ettersom Norge utvikler seg mot et multietnisk samfunn har målsettingen om å promotere mangfold i arbeidsstyrken gått fra å være offentlig politikk til å bli en strategisk nødvendighet for konkurransedyktig forretningsvirksomhet. I MiAs lederskapsseminarer lærer ledere og HR-personalet hvordan man utvikler Mangfold til en konkurransefordel. Gjennom en kombinasjon av seminarer og workshops skaper MiA bevissthet rundt mangfold som en aktiv strategi for å øke bedrifters lønnsomhet. MiA tilbyr et forum for utveksling av ideer og måter å implementere strategier for en vellykket integrasjon av Mangfoldsprogrammer innenfor organisasjonsplanleggingen i ditt firma.

Hvem bør delta?
MiAs seminarer er for personer med personal- og lederansvar i sitt firma og som ønsker en bedre forståelse for hvordan man bygger og utvikler en mangfoldig konkurransedyktig arbeidsstab. Seminarene fokuserer på hvordan man kan bruke mangfold som en integrert og viktig del av organiseringen av arbeidsstokken i private og offentlige bedrifter. Deltakerene danner et læringsmiljø som utfordrer, tar sjanser, utforsker ny atferd og jobber gjennom konflikter for å tilegne seg innsikt. Deltakerene lærer å dra nytte av ulikheter mellom individer som en kompetanse for å oppnå topp organisasjonsmessige prestasjoner. Vi vil utforske nye talemåter og problemløsning: fra indirekte til direkte samtaler, fra debatt til dialog, fra ineffektiv til effektiv problemløsning.

Målsetting
  • Utvikle nye strategier for en mer effektiv virksomhet hvor et mangfold av etniske, språklige og kjønnsforskjeller eksisterer.
  • Vise at Empowerment og Mangfold er gjensidig avhengige forretningsbehov for en lønnsom utnyttelse av arbeidskraft.
  • Vise at et kulturelt mangfold er en konkurransemessig fordel, både fra et norsk og et internasjonalt perspektiv.
  • Vise at full profesjonell utvikling, bruk og forfremming av språklige, etniske og kulturelle minoriteter er en fremtidsrettet og profitabel forretningspraksis.
Påmelding
Se påmeldingsinformasjon i den enkelte utlysningen.


Se også
Nyheter
Prosjekter