Bolig/nærmiljø


I et hardt presset boligmarked er det mange som sliter med ustabile og dårlige boforhold. Samtidig er det andre som har problemer med å forstå hvordan boligmarkedet fungerer, og hva som kreves av leietaker for å lykkes på boligmarkedet og hva man selv kan gjøre for å få en opptimal bosituasjon. Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet tilbyr boligkurs til grupper som ønsker å få bedre kjennskap til norsk boligmarked og boligkultur.

MiA arbeider med utfordringer knyttet til bolig og lokalsamfunn, med særlig fokus på bolig som base for arbeid og inkludering i samfunnet. Sentrale temaer i kurset er: 

  • anskaffelse av bolig
  • vedlikehold av bolig
  • kommunikasjon
  • rettigheter, ansvar og plikter
  • bokultur
  • sikkerhet
Ta kontakt med fatima[alfakrøll]mangfold, for mer informasjon.