Publikasjoner

Medvirkning i planlegging (2014)
Medvirkningsveilederen er utviklet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet i samarbeid med blant annet bydeler, kommuner, fylkeskommuner. Den er et verktøy for kommunalt ansatte og andre interesserte som leder eller deltar i planprosesser. Medvirkningsveilederen skal gi klare føringer på hva som er god praksis i form av metodebeskrivelser og caseorientert pedagogisk tilnærming. Den bygger også på likeverdsorientering, som gir innbyggerne muligheten til å delta og påvirke offentlige utredninger og beslutningsprosesser i deres nærmiljø.

Les mer 

Kartlegging av norskopplæring for Oslo Kommune. (2014).

Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet i samarbeid med Global Forums kartla norskleverandører i Oslo kommune for å gi kommunen en oversikt over hvilke norskopplærings tilbud spesielt arbeidsinnvandrere kunne benytte seg av, og hvordan de var utformet.

For mer informasjon kontakt eli[alfakrøll]mangfold.no 
Hva, Hvorfor, Hvordan? (2013)
Grünerløkka har samarbeidet med Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet (MiA) siden 2009, om tiltak som forbereder deltakere til praksisplass og arbeid. Hovedfokuset i disse prosjektene er arbeidsnorsk. En metodebok basert på dette prosjektet, ble utviklet for lærere og veiledere. 

Les mer 

Forbrukerrådet - Adferdsøkonomiske undersøkelser - rådgivning i finansielle tjenester (2011)
Fagansvarlig i MiA hadde ansvaret for to undersøkelser knyttet til adfersøkonomi, - en om rådgivning av unge boligsøkere i bank, og en om kjøp av spareprodukter i finansmarkedet.

For mer informasjon kontakt eli[alfakrøll]mangfold.no 

Veiledningsrapport og håndbok fra IMDIs Ny sjanse
prosjekter (2010)
MiA har utarbeidet en rapport om veiledning og en kortfattet håndbok basert på erfaringer fra IMDIs Ny sjanse prosjekter 2010. Publikasjonene har fokus på tilpsset anvendelse av veiledningsmetodene LØFT og MI, og beskriver prosessene i utvalgte Ny-sjanse prosjekter flere steder i Norge. De tar for seg rekruttering av kvinner til prosjektene, selve veiledningen, og formidlingen av kandidater av prosjekter til arbeidsliv.

Publikasjonene er ført i pennen av Tina riksen-Deinoff, Human Effect AS, Whyn Lam, og Eli K. Langsett fra MiA.

Håndbok metodeutprøving Ny sjanse
Rapport medtodeutprøving Ny sjanse

Klikk her for å se flere bøker skrevet av MiAs medarbeidere
Se flere bøker for yrkesrettet norsk og norsk for arbeidslivet på ulike språknivåer på www.fagnorsk.no