Helse og ernæring


Came - Care for Minority Elders
CAME prosjektet har inkludert syv partnere som representerer fire land i Europa (Frankrike, Tyskland, Norge og Storbritannia). Prosjektet har adressert behovet for å utvikle mer kultursensitiv tjenestetilbudet i helse- og sosialsektoren som svar på det økende antallet av eldre mennesker med minoritetsbakgrunn bosatt i Europa. Hensikten med prosjektet er å sikre at likestilling og fortreffelighet av tjenester er levert til alle. Prosjektet har forbedret yrkesopplæringssystemer og praksis innen helse- og omsorgssektoren, inkludert mat bestemmelsen, gjennom å utvikle opplæringsverktøy og moduler for bruk med studenter og kvalifisert personale.
Les mer

CAME Opplæringsverktøy
Introduction to the CAME training program
CAME: Core Corriculum
CAME: Health and Care Module Trainer’s Notes
CAME: Core Corriculum Workbook
CAME: Health and Care Module Woorkbook