Tjenester

Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet har erfaring med å jobbe med store og mellomstore bedrifter som søker en komparativ konkurransefordel gjennom mangfoldsutvikling og mangfoldsstrategi.

Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet skal utvikle, tilby og formidle tiltak og kompetanse for etniske og nasjonalt mangfold i norske bedrifter. MiA er et kunnskapssenter og nettverk for norske bedrifter med behov for kompetanse og erfaringsutveksling. Tiltakene MiA tilbyr er rettet inn på å styrke bedriftenes muligheter til å gjøre bedre nytte av kompetansen til ansatte med etnisk, nasjonal og språklig minoritetsbakgrunn. Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet samarbeider med bedrifter og konserner, næringslivets parter, voksenopplæringsinstitusjoner og lokale og sentrale myndigheter.  
    • Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet utvikler en mangfoldsprofil i din bedrift hvor de enkelte ansattes ulike bakgrunn, kompetanse og muligheter bidrar til bedriftens lønnsomhet. 
    • Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet tilbyr mangfoldsutvikling i Norge og internasjonalt. Flere og flere bedrifter innser nå behovet for å tilpasse sin rekrutteringsstratergi og organisasjonsutvikling til det økende etniske og kulturelle mangfoldet i arbeidsstyrken. 
    • Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet kartlegger og utvikler sammen med din bedrift et program for mangfoldsledelse skreddersydd for din bedrifts mål og behov.