Aktuelle bøker fra MiAs medarbeidere

 
                                              
                                          Didaktikk norsk som andrespråk   

Gunnhild Aakervik:
Hva, Hvorfor, Hvordan?
Grünerløkka har samarbeidet med Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet (MiA) siden 2009, om tiltak som forbereder deltakere til praksisplass og arbeid. Hovedfokuset i disse prosjektene er arbeidsnorsk. En metodebok basert på detteprosjektet, ble utviklet for lærere og veiledere.

                                                Læremateriell fagnorsk


Gunnhild Aakervik
:
NorskPluss Arbeid – barnehage
Tekstbok med oppgaver
ISBN 9788292943632 / Pris: 315,-
Serien passer for begynneropplæring og for deltakere med liten skolebakrunn.
Norskpluss Arbeid – Barnehage Nettressurs med videofilmer og billedbank (Red: Marie Aalen) er også utarbeidet (lisens 415 eks. moms per år)
Kontakt cyberbook@cyberbook.no (tlf. 22 95 80 80 for bestilling.

Gunnhild Aakervik:
NorskPluss Arbeid – hjemmetjeneste og sykehjem
Tekstbok med oppgaver
ISBN 9788292943236 / Pris: 315,-
Serien passer for begynneropplæring og for deltakere med liten skolebakrunn.
Norskpluss Arbeid – hjemmetjeneste og sykehjem Nettressurs med videofilmer og billedbank (Red: Marie Aalen) er også utarbeidet (lisens 415 eks. moms per år)
Kontakt cyberbook@cyberbook.no (tlf. 22 95 80 80 for bestilling.

Gunnhild Aakervik:
Si det og skriv det!
ISBN 9788213028080 / Pris: 204,-
Grammatikk med fasit etter arbeidsoppgaver. Eksempler fra arbeidsoppgaver og arbeidsliv.
Kontakt kopinor@pensum.no (tlf. 23 10 74 44 for bestilling.

Gunnhild Aakervik:
På sykehjem, sykehus og i hjemmetjeneste
ISBN 9788213028097 / Pris: 174,-
Enkel arbeidsbok med tekster og oppgaver og øvelser fra stell og pleiearbeid.
Kontakt kopinor@pensum.no (tlf. 23 10 74 44 for bestilling.

Gunnhild Aakervik:
Basisnorsk for arbeidslivet
ISBN 9788213028295 / Pris:152,-
Enkel håndbok for arbeidslivet for flere fagområder.
Kontakt kopinor@pensum.no (tlf. 23 10 74 44 for bestilling.

Gunnhild Aakervik:
Hjertebrett eller stikklaken?
ISBN 9788213028295 / pris: 124,-
Enkel håndbok med begreper fra stell og pleie, ordforklaringer og eksempler fra situasjoner i arbeidslivet.
Kontakt kopinor@pensum.no (tlf. 23 10 74 44 for bestilling.

Gunnhild Aakervik:
Mat og prat
God mat fra mange gryter
Almater Forlag AS / ISBN: 82-7858-025-1 / Pris:198,-
Boka passer i begynner –opplæringen i norsk. Det er utarbeidet en veileder.
Kontakt monica@almater.no (tlf. +47 928 8 164) for bestilling.

                                            Mangfold, arbeidsliv og rasisme

Rolv Undset Aakervik:

Fremmed på jobben
Tiden norsk forlag / ISBN 821003518-5 / Pris: 98,-
Kontakt mia@mangfold.no for bestilling.

Rolv Undset Aakervik:
Rasisme på Norsk

Almater forlag / ISBN 978827858093 / Pris: 198,-
Kontakt monica@almater.no (tlf. +47 928 8 164) for bestilling.

Rolv Undset Aakervik:
Mangfold på jobben

Gyldendal Akademisk / ISBN 8205351171 / Pris: 298,-
Kontakt mia@mangfold.no for bestilling.

Se flere bøker for yrkesrettet norsk og norsk for arbeidslivet på ulike språknivåer på www.fagnorsk.no
Egne læreplaner og veiledere er utarbeidet for flere av bøkene. Kontakt gunnhild@mangfold.no