Fagnorsk

Grefsenhjemmet BKA Kurs 2014/2015

Kurset startet høsten 2014, og ble avsluttet i mars 2015. Det ble lagt opp til undervisingsbolker som passet både sykehjemmet og kurstilbyder. Kurset var på 40 timer før og etter jul.

Kartleggingen av språk og opplæringsbehov bygget på MiAs erfaring og metode, og det ble utformet kursplaner basert på kompetansemål for muntlige og skriftlige ferdigheter i samarbeid med sykehjemmet.
Det ble gjennomført en kartlegging av opplæringsbehov og språkferdigheter i oppstarten av kurset. Kursleverandør tok høyde for å imøtekomme sykehjemmets behov for kompetanseheving innen spesielle områder for de ansatte.

Spesielle fokusområder i kurset var:

  • Kommunikasjon med pårørende
  • Kommunikasjon med beboere
  • Skriftlige rapporter på nivå 3-  4.
Opplæringsmateriellet ble brukt aktivt, blant annet fagbøkene «Norsk for helse og omsorgsarbeidere –grammatikk og språklæring». Deltakerne hadde egne kursbøker for å målrette opplæringen, og få den så lett tilgjengelig og praksisnær som mulig. Metodene som ble brukt, var blant annet rollespill og cases fra autentiske situasjoner. Det ble også lagt vekt på arbeidsspråk og talemåter i annet materiell som ble anvendt, blant annet: «Hjertebrett eller stikklaken», og «Hva vi sier og hva vi mener».  I 2015 fortsetter et nytt BKA- kurs på Grefsenhjemmet.

For mer informasjon, kontakt Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet (MIA), ved Gunnhild Aakervik, pedagogisk ansvarlig. Tlf.nr.: 91304146.

Klikk her for å lese noen uttalelser fra deltakerne