Animasjonsverksted for deltakere i introduksjonsprogrammet
07-07-2015 12:22:49
Animasjonsverksted for deltakere i introduksjonsprogrammet

Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet har utarbeidet en ny og spennende opplæringsmetode innenfor norsk språkopplæring med fokus på produksjon av animasjonsfilm. Dette er et kurs som legger vekt på kreativitet og prosessarbeid. Deltakerne samarbeider, og må planlegge godt for å klare å produsere sin egen film innen et angitt tidsrom.  

På Animasjonsverkstedet blir deltakerne motivert til å bruke det norske språket mer aktivt, samt lære nye ord og utrykk. Deltakerne får også muligheten til å utarbeide historier og ideer som de ønsker å meddele til andre.

Se film laget av deltakere våren 2015 her

Ved å delta i Animasjonsverkstedet får deltakere:

  • Produsere animasjonsfilm
  • Lage en fortelling og produsere manus med fokus på rettskriving og settningsbygging
  • Lære nye ord og utrykk for å formidle et budskap
  • Lære å uttale ord riktig og spille inn lyd
  • visualiaere sine ideer ved å lage figurer som skal tilpasses fortellingen de har produsert. 
  • Få trening i prossessarbeid og samarbeid

For mer informasjon om dette prosjektet, ta kontakt med: Fatima Berg: fatima[alfakrøll]mangfold.no