Internasjonale prosjekter

Mentorprosjekt
MiA samarbeider med Association 50 + i Lisboa, Portugal, om et prosjekt for unge med minoritetsbakgrunn i videregående skole. Prosjektet innebærer at utvalgte ungdommer får mentorer med lang arbeidserfaring (seniorer). Flere av mentorene har erfaring fra næringslivet.

Ungdommene ved skolene som deltar i mentorprosjektet kommer fra områder som er hardt rammet av den økonomiske krisen i Portugal. Flere av ungdommene har måltidene på skolen (frokost og lunsj) som eneste faste måltider, og mange av deres foreldre har blitt arbeidsledige i løpet av de siste årene. Den offisielle arbeidsledigheten er 13 % (tall fra april, 2015), men den reelle er langt høyere, ifølge eksperter på minst 20 %. Ifølge Redd Barna lever 27,8 % av barn i Portugal under fattigdomsgrensa.

Ungdommene i prosjektet går på yrkesfaglige linjer, og flere vil være klare for arbeidslivet etter videregående skole. Utfordringen bli å knytte kontakter og få seg jobb i et arbeidsliv med få startjobber for ungdom og generelt høy arbeidsledighet.

Prosjektet rapporterer om gode resultater for ungdommene som deltar i mentorordningen, - ved at de har fått klarere ambisjoner om hva de ønsker å bli og hvordan de skal lykkes med å komme inn i, og utvikle seg i dagens arbeidsliv.

MiA har bidratt med ett prosjektbesøk og en workshop i Lisboa, - sistnevnte med fokus på overføring av erfaringer fra mentorordninger fra Norge og gevinstene ved mangfold. Prosjektet er støttet av EU via EØS-finansieringsordningen.

For å lese mer om InSocialChange prosjektet klikk her