Skrivehjelpen - gjør at flere består norskprøvene!
23-09-2015 21:54:18
http://www.mangfold.no/images/stories/com_form2content/p1/f8/4.jpgMiAs pedagogisk ansvarlige, Gunnhild Aakervik, har utarbeidet ei praktisk og anvendbar bok for deltakere som skal opp til norskprøver og trenger åtrene seg i skriftlig norsk.

Boka er oversiktlig organisert, slik at du som lærer eller veileder lett kan finne fram til hvilke oppgaver som kan hjelpe deltakere å bestå A2 og B1 nivå (tidligere kalt Språkprøve 2 og 3), samt B2 nivå, for de som sikter inn mot høyere utdanning.

Skrivehjelpen kan også brukes til selvstudium, og forslag til løsning av oppgavene er tilgjengelig bakerst i boka, som er utgitt påKopinor Pensum AS.

MiA har hatt ansvaret for fagnorskundervisningen ved NAV Grünerløkkas kurs for deltakere i Introduksjonsprogram, Kvalifiseringsprogram og Jobbsjansen en årrekke, og en svært høy andel av disse deltakerne kommer videre i jobb og utdanning.

Skrivehjelpen er basert på øvelser som har blitt utviklet i disse kursene, og resultatene hos deltakerne viser at de har gitt god språktrening, målt i deltakernes progresjon.

For mer informasjon, klikk her