Engasjerte og lærevillige studenter hos ASKO

MiA har samarbeidet med ASKO Sentrallager AS, om et prosjekt med fagnorsk på arbeidsplassen høsten 2016. Prosjektet ble støttet av VOX, og resulterte i at flere av de ansatte med minoritetsbakgrunn fikk utviklet sin norsk- og fagkompetanse. Flere av deltakerne uttalte i internavisen at de hadde fått tilbakemeldinger om at de hadde blitt bedre i norsk. ASKO Sentrallager AS ønsker å fortsette samarbeidet, og det kan bli flere kurs i 2017/2018.Asko-page-001