MiA deltar i et internasjonalt prosjekt der vi arbeider med europeiske verdier og integrering.
Prosjektet utarbeider metodikk og struktur for hvordan apper kan bidra til lettere introduksjon
til flere sider av dagliglivet i immigranters nye hjemland. 

De fleste har tilgang til en mobiltelefon, og via denne kanalen kan mange manøvrere lettere
inn i ulike sosiale sammenhenger, såvel som innen kulturliv og arbeidsliv.

I dette prosjektet samarbeider MiA med partnere fra Østerrike, Spania, Malta og Belgia.

Klikk her for å se mer informasjon om prosjektet: PosterFlyer og Newsletter.